АЛЕКСОВА, К. Съвременни нагласи към съотношението писмен: устен български език. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 173–183, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.17. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4758. Acesso em: 2 paź. 2022.