КРЪСТЕВА, М. Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 149–162, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.15. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4756. Acesso em: 29 cze. 2022.