ZATYLNYY, V. Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 91–100, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.08. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4749. Acesso em: 2 paź. 2022.