HATŁAS, J. Bułgarskie diaspory w Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – uwagi wstępne. Slavica Lodziensia, [S. l.], v. 2, p. 81–89, 2019. DOI: 10.18778/2544-1795.02.07. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4748. Acesso em: 6 paź. 2022.