Никодимова, Г. (2019). Дипломатическата кариера на Константин Петкович. Slavica Lodziensia, 2, 273–281. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.26