Церан, Л. (2019). Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век. Slavica Lodziensia, 2, 265–272. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.25