Кирова, Л. (2019). Съвместна употреба на кирилица и латиница в български текст –защо и кога. Slavica Lodziensia, 2, 219–231. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.22