Иванова, М., & Ковачева, А. (2019). Документи и дела. Една книга за България, издадена в Полша. Slavica Lodziensia, 2, 163–171. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.16