Fąfara, J. (2019). Oczami dziecka, czyli porównanie szaty graficznej we współczesnych elementarzach (polskim i bułgarskim) dla pierwszoklasistów. Slavica Lodziensia, 2, 125–131. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.12