Chmielowiec, A. (2019). Opis walki ze Strzygą w opowiadaniu „Wiedźmin” Andrzejа Sapkowskiego. Porównanie oryginału z bułgarskim tłumaczeniem. Slavica Lodziensia, 2, 119–123. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.11