Zytka, M. (2019). „Kukerzy” – przykład obrzędowości karnawałowej w Bułgarii. Slavica Lodziensia, 2, 109–118. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.10