Gapsa, M. (2019). Miejsce imienia w kulturze bułgarskiej. Związek imienia z życiem jednostki i społeczności. Slavica Lodziensia, 2, 101–108. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.09