Zatylnyy, V. (2019). Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej. Slavica Lodziensia, 2, 91–100. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.08