Hatłas, J. (2019). Bułgarskie diaspory w Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – uwagi wstępne. Slavica Lodziensia, 2, 81–89. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.07