Moroz-Grzelak, L. (2019). Słowiański kompleks Europy? Wzajemne relacje między Bułgarami a Zachodem. Slavica Lodziensia, 2, 71–80. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.06