Walczak-Mikołajczakowa, M. (2019). Odwołania do świata zwierząt w bułgarskich nazwach roślin zielnych. Slavica Lodziensia, 2, 31–43. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.02