Roszko, D., & Roszko, R. (2019). Śp. Profesor Violetta Koseska i jej kluczowe teorie lingwistyczne. Slavica Lodziensia, 2, 11–29. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.01