(1)
Церан, Л. Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век. Slav 2019, 2, 265-272.