(1)
Кирова, Л. Съвместна употреба на кирилица и латиница в български текст –защо и кога. Slav 2019, 2, 219-231.