(1)
Gołek-Sepetliewa, D. Българската поезия през 90-те години на XX век и културната памет. Slav 2019, 2, 211-218.