(1)
Алексова, К. Съвременни нагласи към съотношението писмен: устен български език. Slav 2019, 2, 173-183.