(1)
Иванова, М.; Ковачева, А. Документи и дела. Една книга за България, издадена в Полша. Slav 2019, 2, 163-171.