(1)
Кръстева, М. Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“. Slav 2019, 2, 149-162.