(1)
Fąfara, J. Oczami Dziecka, Czyli porównanie Szaty Graficznej We współczesnych Elementarzach (polskim I bułgarskim) Dla pierwszoklasistów. Slav 2019, 2, 125-131.