(1)
Zytka, M. „Kukerzy” – przykład obrzędowości karnawałowej W Bułgarii. Slav 2019, 2, 109-118.