(1)
Hatłas, J. Bułgarskie Diaspory W Południowo-Wschodniej Europie (Besarabia, Nadazowie, Krym) – Uwagi wstępne. Slav 2019, 2, 81-89.