(1)
Banasiak, J. Wokół problemów Semantycznej Kategorii określoności/Nieokreśloności I Struktury Tematyczno-Rematycznej W języku bułgarskim I Polskim. Slav 2019, 2, 45-50.