(1)
Walczak-Mikołajczakowa, M. Odwołania Do świata zwierząt W bułgarskich Nazwach roślin Zielnych. Slav 2019, 2, 31-43.