(1)
Roszko, D.; Roszko, R. Śp. Profesor Violetta Koseska I Jej Kluczowe Teorie Lingwistyczne. Slav 2019, 2, 11-29.