[1]
Церан, Л. 2019. Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век. Slavica Lodziensia. 2, (cze. 2019), 265–272. DOI:https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.25.