[1]
Cимеонова-Конах Г. 2019. За „българските мозайки” и княгиня Венцислава-Виола в полската литературна и културна памет. Slavica Lodziensia. 2, (cze. 2019), 233–244. DOI:https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.23.