[1]
Gołek-Sepetliewa, D. 2019. Българската поезия през 90-те години на XX век и културната памет. Slavica Lodziensia. 2, (cze. 2019), 211–218. DOI:https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.21.