[1]
Кръстева, М. 2019. Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският Паисий“. Slavica Lodziensia. 2, (cze. 2019), 149–162. DOI:https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.15.