1.
Leszka MJ. Adrian Jusupović, "Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej" ["The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection"], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203. SC [Internet]. 2019 Dec. 30 [cited 2024 May 24];9:749-50. Available from: https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/article/view/6751