Leszka, Mirosław J. “Adrian Jusupović, "Kronika Halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) W Latopisarskiej Kolekcji Historycznej" [‘The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection’], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203”. Studia Ceranea 9 (December 30, 2019): 749–750. Accessed May 24, 2024. https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/article/view/6751.