Leszka, M. J. “Adrian Jusupović, "Kronika Halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) W Latopisarskiej Kolekcji Historycznej" [‘The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection’], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203”. Studia Ceranea, vol. 9, Dec. 2019, pp. 749-50, doi:10.18778/2084-140X.09.40.