Minczew, G. “Andrej Škoviera, "Svätí Slovanskí sedmopočetníci" [‘The Seven Slavic Saints’], Slovenský komitét Slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, Pp. 247”. Studia Ceranea, vol. 1, Dec. 2011, pp. 228-30, doi:10.18778/2084-140X.01.17.