[1]
M. J. Leszka, “Szymon Wierzbiński, "U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w." [‘By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century’], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019: [= Byzantina Lodziensia, 37], pp. 420”., SC, vol. 9, pp. 751–752, Dec. 2019.