[1]
G. Minczew, “Andrej Škoviera, "Svätí slovanskí sedmopočetníci" [‘The Seven Slavic Saints’], Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, pp. 247”, SC, vol. 1, pp. 228–230, Dec. 2011.