Leszka, M. J. (2019) “Szymon Wierzbiński, "U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w." [‘By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century’], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019: [= Byzantina Lodziensia, 37], pp. 420”., Studia Ceranea, 9, pp. 751–752. doi: 10.18778/2084-140X.09.41.