Minczew, G. (2011) “Andrej Škoviera, "Svätí slovanskí sedmopočetníci" [‘The Seven Slavic Saints’], Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, pp. 247”, Studia Ceranea, 1, pp. 228–230. doi: 10.18778/2084-140X.01.17.