Pigoński, Łukasz (2016) “Marek Wilczyński, Geiseric and the ‘Fourth Punic War’”, Studia Ceranea, 6, pp. 435–436. doi: 10.18778/2084-140X.06.27.