Новицкий, С. (2016) “Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.), ed. ПЕТЯ ЯНЕВА, vol. III, Гръцки извори”, Studia Ceranea, 6, pp. 433–435. doi: 10.18778/2084-140X.06.26.