Leszka, Mirosław J. 2019. “Szymon Wierzbiński, "U Boku Bazyleusa. Frankowie I Waregowie W Cesarstwie bizantyńskim W XI w." [‘By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century’], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019: [= Byzantina Lodziensia, 37], Pp. 420”. Studia Ceranea 9 (December):751-52. https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.41.