Leszka, Mirosław J. 2019. “Adrian Jusupović, "Kronika Halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) W Latopisarskiej Kolekcji Historycznej" [‘The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection’], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203”. Studia Ceranea 9 (December):749-50. https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.40.