LESZKA, M. J. Adrian Jusupović, "Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej" ["The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection"], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203. Studia Ceranea, [S. l.], v. 9, p. 749–750, 2019. DOI: 10.18778/2084-140X.09.40. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/article/view/6751. Acesso em: 24 may. 2024.