Leszka, M. J. (2019). Szymon Wierzbiński, "U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w." ["By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century"], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019: [= Byzantina Lodziensia, 37], pp. 420. Studia Ceranea, 9, 751–752. https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.41