Minczew, G. (2011). Andrej Škoviera, "Svätí slovanskí sedmopočetníci" ["The Seven Slavic Saints"], Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, pp. 247. Studia Ceranea, 1, 228–230. https://doi.org/10.18778/2084-140X.01.17