Новицкий, С. (2016). Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.), ed. ПЕТЯ ЯНЕВА, vol. III, Гръцки извори. Studia Ceranea, 6, 433–435. https://doi.org/10.18778/2084-140X.06.26