Leszka, M. J. (2016). Stanisław Rek, Kosovo 1389. Studia Ceranea, 6, 431–432. https://doi.org/10.18778/2084-140X.06.24